КОНТАКТ
Давайте поговорим!
Контактная информация
Просим высылать все вопросы и предложения на наш адрес электронной почты, а также мы будем рады поговорить с Вами по телефону указанному ниже.
Все жалобы мы принимаем на наш адрес электронной почты.

    Питаться от:
    GRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000101255, NIP: 526-03-00-428, REGON: 000599764, numer rejestrowy BDO: 000000026, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem).