Kontakt
Zacznijmy rozmawiać.
Dane kontaktowe
Wszelkie pytania mogą być kierowane na adres email, odpowiedzi udzielamy też pod wskazanym poniżej numerem telefonu.
Reklamacje należy składać na adres e-mail.

    © Apartamenty W Sercu Warszawy
    Regulamin
    Polityka prywatności
    GRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000101255, NIP: 526-03-00-428, REGON: 000599764, numer rejestrowy BDO: 000000026, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem).